Fair Wear

Eerlijke productie

Deze organisatie is zeer actief in het bevorderen van eerlijke productie en eerlijke handel. 
Fair Wear ziet er op toe dat in productiebedrijven de regels van de Internationale Labour Organisation als leidraad worden gehanteerd. Dat is geen overbodige luxe: in de textielindustrie zijn discriminatie, slechte werkomstandigheden, kinderarbeid en dergelijke nog lang niet uitgebannen.
Overigens garanderen de organisaties voor natuurtextiel (bijvoorbeeld GOTS of IVN) eveneens dat kleding met hun certificering op een sociaal verantwoorde wijze tot stand is gekomen.