Hennep-associatie roept EU op:

maak serieus werk van henneptextiel

De Europese Commissie staat op het punt om de hennepsector de doodsteek toe te dienen. Dat stelt de European Industrial Hemp Association (EIHA) in een aantal persverklaringen en brandbrieven aan zijn leden.

De commotie is het gevolg van een voorlopig standpunt over de juridische positie van hennep (Cannabis sativa) in EU-wetgeving. In het kader daarvan hield het uitvoerend orgaan van de EU kort voor de zomervakantie alle aanvragen tegen van bedrijven die hennep-extracten en natuurlijke cannabinoïden willen maken onder de zogenoemde ‘Novel Food regulation’. Deze bedrijven kregen te horen dat extracten van industriële hennep, dus ook CBD, worden beschouwd als ‘drugs’.

Volgens de EIHA, die zich sinds 2005 sterk maakt voor een bredere toepassing van hennep, is dit standpunt vooral politiek gemotiveerd. Het zou niet alleen botsen met bestaande wetgeving maar ook met de conclusies van het moderne wetenschappelijke onderzoek naar industriële hennep. De EIHA stelt dat industriële hennep en producten die daarvan worden gemaakt niet beschouwd kunnen worden beschouwd als een drug, en dat dit al sinds 1961 wordt erkend door onder meer de Verenigde Naties.

Niet verbieden maar stimuleren

De EIHA beperkt zich niet tot protest tegen deze maatregelen, maar benadrukt juist dat als de EU zijn plannen voor een Green Deal wil waarmaken, er vol moet worden ingezet op de kansen die hennep biedt. Er zal serieus gekeken moeten worden naar de mogelijke toepassingen van hennep op allerlei gebieden, van de food-sector tot de bouwindustrie. De EIHA benadrukt dat hennep de potentie heeft om de transitie naar een zero-emissie en bio-based economie te versnellen.
Om die mogelijkheden te onderstrepen publiceerde de organisatie deze week het manifest “Hemp. A real green deal”, waarin ook de waarde van henneptextiel wordt benadrukt.

Henneptextiel

In dit manifest wordt ook de waarde van henneptextiel besproken. Met name na de tweede wereldoorlog verloor henneptextiel snel terrein aan goedkopere synthetische vezels, allemaal aardoliederivaten. Bedrijven die hennep verwerkten tot doek en kleding werden in die jaren in rap tempo gesloten, waarna niet alleen veel machines naar China werden getransporteerd maar ook belangrijke know-how voor een groot gedeelte verdween.

De EU zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het terugbrengen van de productieketen naar Europa, zo benadrukt de EIHA. Dit zou kunnen beginnen met:
1) meer hennep op het land (meer teelt);
2) het stimuleren van de eerste fases in de hennepverwerking tot textielvezels. Hennep heeft vrij veel bewerkingen nodig alvorens het als textielvezel ingezet kan worden. Er zouden stimuleringsmaatregelen moeten volgen om de eerste bewerkingen, het zwengelen en kaarden van hennep te kunnen oppakken. Te denken is daarbij zowel aan financiële steun als aan opleidingsfaciliteiten.

De EIHA roept de EU op tot het ontwikkelen van een visie op het gebied van de textielindustrie. Deze Textielstrategie zou gericht moeten zijn op duurzaamheid. Zo zou het verplicht moeten worden om textielproducten voor een deel te maken van natuurlijke vezels, om zo de vervuiling met microplastics terug te dringen. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in R&D die niet alleen moet worden toegepast op productie maar bijvoorbeeld ook op het ontwikkelen van een goede kwaliteit hennep.

Het stuk ‘Hemp, a real green deal’ kan je hier downloaden.