kansen en risico's hennepteelt

TEXTILE EXCHANGE BEPLEIT STRENGE REGELGEVING GEBRUIK LANDBOUWGIF EN KUNSTMEST


Blog over de kansen die de hennepteelt biedt

De teelt van hennep heeft geweldige potentiële ecologische voordelen maar regeringen, de industrie, en boeren moeten ervoor waken dat conventionele teeltmethoden met synthetische pesticiden en synthetische meststoffen op de langere termijn de norm worden in deze sector.

Die oproep doet Textile Exchange (TE) in een nieuw (juli 2023) rapport getiteld Growing Hemp for the Future.

In het rapport onderstreept TE het bijzondere potentieel van hennep: de teelt ervan kan bijdragen aan verbetering van biodiversiteit, betere grond, minder uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast is hennep goed voor de bijen, biedt het boeren meer afzetmogelijkheden, is het in staat om verontreinigde grond te zuiveren en is het een geschikt rotatiegewas.

Op dit moment wordt de plant bijna overal geteeld zonder synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Maar, waarschuwt TE, blijft dit zo als het teelt-areaal blijft stijgen? TE wijst erop dat in sommige landen het gebruik van pesticiden die te boek staan als 'gevaarlijk' nu al zijn toegestaan op hennep, wat overigens niet per se wil zeggen dat ze ook daadwerkelijk worden gebruikt.

Dezelfde zorg is er met betrekking tot het gebruik van kunstmest. Juist omdat hennep een stikstofminnende plant is, zou dit het risico met zich mee kunnen brengen dat boeren synthetische meststoffen gaan gebruiken.

TE geeft toe dat daarvan vooralsnog geen sprake is, maar waarschuwt wel alvast dat er regelgeving zou moeten komen met betrekking tot de bestrijdingsmiddelen, bemesting en landbouwpraktijken. “Anders zou hennep een input-intensief gewas kunnen worden met dezelfde broeikasgas-emissies en dezelfde vervuiling door landbouwvergif of kunstmest als het geval is bij andere natuurlijke vezels, zoals katoen.”

Het volledige rapport is hier te downloaden: