Privacy

Over uw gegevens bij Ecotex
 

Ecotex hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we op een heldere en transparante wijze informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Ecotex houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee:

  • Dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Dat wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij denken uw persoonsgegevens voor enig ander doel nodig te hebben;
  • Dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, dat we u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Ecotex zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
 
De algemene voorwaarden van Ecotex vindt u HIER.

Marita Bartelet,
Ecotex
0475-334073 of 0623-927679